Garry på utställning i Eskilstuna 1 sept -18 (CAC, BIV, NOM)